Satranç

Satrançta 64 Altın Öğüt

 1. Saldırgan, ancak mantıklı oynayınız. Gereksiz yere riske girmeyiniz.

 2. Her hamlenizin bir amacı olsun.

 3. Rakibinizin stilini biliyorsanız, bunu bir avantaj olarak kullanınız. Fakat sonuç olarak, rakibe göre değil, tahtadaki konuma göre oynayınız,

 4. Rakibinizin hamlelerini önemsemezlik etmeyiniz.

 5. Gereksiz şah çekmekten kaçınınız. Yalnızca anlamlı olduğunda şah çekiniz.

 6. Bütün tehditlere karşılık veriniz. Bunu, kendi konumunuzu geliştirmeye veya karşı tehdit yaratmaya çalışarak yapınız.

 7. İnisiyatif için oynayınız. İnisiyatif sizdeyse, koruyunuz. Sizde değilse ele geçirmeye çalışınız.

 8. Taş değişimi yaparken, en az verdiğiniz taş kadarını almaya çalışınız.

 9. Eğer başka önemli bir neden yoksa, taş değişimine, en düşük değerli taşınızla başlayınız.

 10. Kayıplarınızı en azda tutunuz. Eğer taş kaybına uğradıysanız, bunun mümkün olan en az sayıda olmasına dikkat ediniz.

 11. Büyük bir hata yaptıysanız, mücadeleyi bırakmayınız. Rakibiniz avantajlı duruma geçtikten sonra rahatlayıp gevşeyebilir; bu da oyunu kurtarmanızı sağlayacaktır.

 12. Kayıp pozisyonda değilseniz, rakibinizin, tehdidinizi göz ardı edeceğini umarak asla riskli hamleler yapmayınız. Eğer yaparsanız bu kez kaybedecek bir şeyiniz kalmaz.

 13. Kendi güçlerinize güveniniz. Rakibinizin hamlesinin amaçsız görüyorsanız, herhangi bir amacı olmadığını varsayınız.

 14. Nedensiz taş fedası yapmayınız.

 15. Bir fedayı kabul ya da reddetme durumunda kararsız kaldıysanız, kabul ediniz.

 16. Çok Sayıda taşla atak yapınız. Saldırınızı bir ya da iki taşla yapmayınız.

 17. Çifte saldırı olanaklarını araştırınız.

 18. Merkezde hakimiyet kurmak, işgal etmek ve hakimiyetinizi korumak üzere oynayınız.

 19. Merkezde, piyonlarınızla mücadele ediniz.

 20. Dikkatsiz piyon hamleleri yapmayınız. Açılışta, gerekli olan en az piyon hamlesiyle gelişiminizi tamamlayınız.

 21. Yapılabiliyorsa, her iki merkez piyonunu iki kare sürünüz.

 22. Açılış sistemi aksini gerektirmiyorsa açılışta ilk hamlelerde yalnızca merkez piyonlarınızı oynayınız ( e4 ya da d4 ).

 23. Merkez piyonlarınızı bir kare sürerek Fillerinizi tıkamadan önce, Fillerinizi geliştirmeye gayret ediniz.

 24. Taşlarınızı hızlı bir şekilde geliştiriniz, (mümkünse merkeze doğru: Özellikle de Atları merkeze doğru geliştiriniz, aksi halde “Kenardaki Neşesiz” olarak kalırlar)

 25. Yalnızca gelişmiş olmak için değil, amaçlı bir şekilde gelişiniz.

 26. Tempo ( hamle ) kaybına uğramayınız. Her hamlede yeni bir taşınızı geliştirmeye çalışınız. Nedensiz yere, açılışta bir taşı iki kez üst üste oynamayınız.

 27. Taşlarınızı tehditlerle geliştiriniz, fakat yararsız tehditler yapmayınız.

 28. Öncelikle hafif taşlarınızı geliştiriniz. şah kanadındaki taşlarınızı, vezir kanadındakilerden daha önce geliştiriniz. Önce Atları daha sonra Filleri geliştiriniz.

 29. Taş değişimleri esnasında gelişmeye çalışınız.

 30. Gelişimde büyük bir avantaj elde etmek için saldırınız.

 31. Açılışta bir piyon kazanmak niyetiyle Vezirinizi oyun dışında bırakmayınız.

 32. Oyunun doğal gidişi bunu gerektirmedikçe, açılışta Vezirinizi oyuna çok erken çıkmayınız.

 33. Taşlarınıza mümkün olduğunca fazla faaliyet alanı sağlamaya çalışınız.

 34. Açık hatları ele geçiriniz.

 35. Kalelerinizi açık hatlara veya açılma olasılığı olan hatlara gelecek şekilde geliştiriniz.

 36. Erken rok yapınız.

 37. Rakibinizi rok yapmasını engellemeye çalışınız. Özellikle açık oyunlarda rakip şahı merkezde kıstırmaya çalışınız.

 38. Rakibinizin taşlarını açmaza alınız. Kendi taşlarınızın açmazda kalmasını önleyiniz.

 39. Açmazdaki taşı, karlı bir değişim olmadıkça almayınız. Mümkünse açmazdaki taşa bir taşla daha saldırınız; Özellikle piyonlarla.

 40. Rok yaptıktan sonra Şahınızın önündeki piyonları nedensiz yere oynamayınız.

 41. Rakip şaha saldırırken onun etrafında, bir hedef kare seçiniz.

 42. Uygunsa, seçtiğiniz hedef kareler, karşılığı olmayan filinizin renginde olsun. ( Filler, yalnızca bir renkteki kareleri kontrol ederler. Siyah kareleri kontrol eden bir Filiniz varsa, rakibiniz de siyah renkli filini değişmişse, sizin siyah karelerde oynayan filiniz bu kareler için ”Karşılıksız Fildir.” )

 43. Özellikle karşılığı olmayan filinizin rengindeki rakip karelerde taktik olanaklar araştırınız.

 44. Fillerinizle atları erken değişmekten kaçınınız.

 45. Hücum eden taşlarınızla batarya oluşturunuz. ( İki ya da daha fazla taşla aynı hat veya çapraz üzerinde saldırı gücü ) Vezir, ve Kalelerle aynı dikey ya da yataylarda; Vezir ve Fille aynı çaprazda hücum bataryası oluşturabilirsiniz.

 46. Taktik aksini gerektirmedikçe, hücum takımında en önde en değersiz taşınız olsun.

 47. Hamlelerinizin etkinliğini ve yoklayınız. Esnek oynayınız.

 48. Bir hattın denetimini güçlendirmek için başlıca taşlarınızı bu hat üzerinde çiftleyiniz. ( Kaleleri ve/veya Veziri )

 49. Açık ya da kapalı bir oyun oynayacağınızı belirleyip o doğrultuda oynayınız.

 50. Genellikle açık oyunlarda Fillerinizi; bazen de kapalı oyunlarda Atlarınızı değişmeyecek şekilde oynayınız.

 51. Filinizin hareket alanının geliştirmek için, piyonlarınızı Filinizin renginin aksi renkteki hanelere yerleştiriniz.

 52. Zayıf hanelerinizin, rakibinizin kuvvetli filinin aksi renginde olmasına dikkat ediniz.

 53. Anlamlı bir nedeniniz olmadığı sürece, taş bakımından kuvvetliyseniz veya saldırıya uğruyorsanız taş değişimine gidiniz; Taş gerideyseniz veya saldırıyorsanız değişimden kaçınınız.

 54. Bir plan yapınız ve planınızı değiştirmeyiniz. Ta ki bu planı değiştirmek zorunda olduğunuzda değiştiriniz.

 55. Alan kazanmak için, genellikle, zaman harcamalısınız.

 56. Konum sıkışıksa, taş değişimiyle konumu açınız.

 57. Kötü aletlerinizle rakibin iyi konumdaki aletlerini değişmeye çalışınız.

 58. Tahtadaki konum sakinse, planınınızı gizleyiniz ve yansız hamleler yapınız.

 59. Alan kazanmak veya hatları açmak için piyon sürünüz.

 60. Merkez tıkalı ise, otomatik olarak rok yapmayınız.

 61. Gelişimde gerideyseniz, oyunu kapatmaya çalışınız.

 62. Küçük avantajları biriktirmeye çalışınız.

 63. Yedinci (ikinci) yatayı, özellikle kalelerinizle ele geçirmeye çalışınız.
 64. Analitik (çözümsel) yöntemi kullanınız. Eğer ne yapacağınızı bilmiyorsanız, ilkin konumu değerlendiriniz; daha sonra, değerlendirmenize uygun soruları sorunuz.

Sponsorlar